Firma ARTECH oferuje następujące usługi z zakresu elektro-energetyki:

 • Pomiary, rejestracja i analizy jakości energii elektrycznej
 • Pomiary jakości energii elektrycznej wytwarzanej przez turbozespoły wiatrowe
 • Analizy stanów obciążenia sieci w czasie rzeczywistym
 • Analiza problemów z niezawodnością zasilania
 • Dobór baterii kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej
 • Dobór filtrów wyższych harmonicznych
 • Serwis baterii kompensacji mocy biernej
 • Serwis prewencyjny w zakresie zmniejszania strat zużycia energii elektrycznej
 • Monitoring parametrów sieci zasilającej z transmisją danych
 • Monitoring i rejestracja parametrów pracy urządzeń energoelektronicznych stosowanych w procesach technologicznych
 • Audyty i obniżanie kosztów zużycia energii elektrycznej