Oferujemy audyty i obniżanie kosztów zużycia energii elektrycznej:

  • diagnozowanie najczęstszych przyczyn związanych z jakością energii:
  • zawieszanie się komputerów
  • migotanie światła
  • uszkodzenia urządzeń (przy częściowym obciążeniu)
  • błędy urządzeń do przetwarzania danych
  • przeciążenie urządzeń do poprawy współczynnika mocy
  • problemy z łączeniem dużych odbiorów
  • przegrzewanie przewodów neutralnych
  • problemy z długimi liniami
  • niepożądane zadziałania zabezpieczeń

Koszty związane z jakością energii, zmierzone przerwami i stratami produkcji zmieniają się w szerokich granicach, w zależności od rodzaju przemysłu. Jednak koszt środków zapobiegawczych często zwraca się w okresie od jednego roku do dwóch lat po wdrożeniu właściwych rozwiązań.