Oferujemy dobór baterii kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej według indywidualnych potrzeb klienta:
  • pomiar zapotrzebowania na moc bierną indukcyjną i pojemnościową w odniesieniu do tangensa ø zawartego w umowie o dostawę energii elektrycznej
  • pomiar charakteru obciążenia sieci zasilającej
  • projektowanie automatycznych systemów kompensacji mocy biernej
  • monitoring pracy i zdalna regulacja parametrów systemów kompensacji mocy biernej
  • powiadamianie o zdarzeniach w układach kompensacji drogą email, serwer internetowy, FTP lub TCP