Oferujemy dobór filtrów wyższych harmonicznych:

  • pomiar i analiza wyższych harmonicznych napięcia i prądu oraz dobór właściwych filtrów

Wyższe harmoniczne napięcia sieci zasilającej są przyczyną dodatkowych strat mocy w generatorach, sieci energetycznej także dodatkowego obciążenia przewodów neutralnych, w aparaturze rozdzielczej, transformatorach, silnikach, itp. prowadząc do dodatkowego nagrzewania się tych urządzeń, obniżania sprawności energetycznej i a w konsekwencji do przyspieszonego starzenia. Odkształcenia napięcia sieci mogą też przyczyniać się do powstawania niekorzystnych zjawisk rezonansowych między siecią, filtrami i liniami kablowymi. Do redukcji odkształceń napięcia sieci nadal powszechnie stosuje się pasywne filtry LC, a także wersje energoelektronicznych filtrów aktywnych dynamicznych – szeregowych, równoległych, hybrydowych.