Specjalizujemy się w wykonaniu pomiarów i opracowywaniu profesjonalnych raportów jakości energii elektrycznej produkowanej przez turbozespoły wiatrowe. Pomiary i analizę przeprowadzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami: PN-EN 50160, oraz PN-EN 61400-21 – normy opracowanej specjalnie dla oceny jakości energii elektrycznej produkowanej przez turbozespoły wiatrowe. Dysponując najlepszymi dostępnymi obecnie na rynku analizatorami jakości energii wykonanymi w certyfikowanej klasie A, produkcji amerykańskiej oraz niemieckiej jesteśmy w stanie wykonać analizy także wg innych wymagań, w tym także Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, konkretnego dystrybutora energii eklektycznej w Polsce.

Pomiary jakości energii elektrycznej wytwarzanej turbozespoły wiatroweWieloletnie doświadczenie oraz setki wykonanych pomiarów i analiz pracy turbozespołów wiatrowych spowodowały, że nasze badania wykonujemy sprawnie, rzetelnie wykazując problemy nie tylko związane z jakością produkowanej przez nie energii elektrycznej, ale także wskazując konkretne problemy elektrotechniczne pracy generatorów ( zwarcia, przepięcia, niesynchroniczne procesy łączeniowe, wadliwa kompensacja mocy biernej itp.) Bardzo duża dokładność używanych przyrządów i osprzętu pomiarowego, potwierdzona certyfikatami, pozwala nam na wykonywanie niezbędnych pomiarów w układach zasilania niskiego, średniego i wysokiego napięcia – GPZ.