Pomiary, rejestracja i analizy jakości energii elektrycznej:

 • pomiaru takich parametrów sieci zasilającej jak:
  • napięcia,
  • natężenia,
  • częstotliwości,
  • mocy,
  • zużycia energii,
  • współczynnika mocy (cos φ),
  • asymetrii,
  • współczynnika migotania światła (Flicker),
  • wartości harmonicznych i interharmonicznych prądu i napięcia, w odniesieniu do normy EN 50160 lub wartości zdefiniowanych przez użytkownika,
 • rejestracja mierzonych parametrów ,rzeczywistych wartości skutecznych ( Tru RMS) , maksymalnych i minimalnych
 • opracowanie raportów jakości energii