pQubePobierz PDF PQube® jest on kombinacją rejestratora zakłóceń, licznika mocy/energii elektrycznej, rejestratora mocy oraz “cyfrowego aparatu fotograficznego” (robi “zdjęcia zakłóceń”). Łączy w sobie najlepsze cechy tych urządzeń. PQube zapisuje zakłócenia pojawiające się w sieci: zapady napięcia, przepięcia, przerwy napięciowe, zmiany częstotliwości oraz dodatkowo zakłócenia występujące w 2 kanałach analogowych. Rejestruje również impulsy (transienty), przebiegi wartości chwilowych, asymetriię, wahania napięcia (migotanie RMS), harmoniczne (THD, TDD) oraz przebiegi RMS (trendy) oraz skumulowane dane statystyczne. Z użyciem opcjonalnego prądowego modułu pomiarowego, PQube zapisuje również przebiegi prądowe, wartości prądowe RMS, moc/energię orazemisję CO2. Dokonuje pomiaru mocy, mocy czynnej, mocy biernej, współczynnika mocy oraz innych parametrów związanych z energią elektryczną. PQube został tak zaprojektowany aby nie było potrzebne żadne oprogramowanie, którego użytkownik już nie posiada na swoim komputerze (w celu obróbki i archiwizacji danych). Ma to wpływ na niski koszt tego rozwiązania. PQube zapisuje wszystko na karcie pamięciowej SD, która jest odczytywana na każdym komputerze wyposażonym w czytnik SD. Zdjęcia GIF z przebiegami i danymi pomiarowymi są otwierane przez oprogramowanie dołączone do systemu operacyjnego Microsoft Windows. To samo dotyczy plików w formacie pakietu biurowego MICROSOFT Windows (Microsoft Word® oraz Microsoft PowerPoint®), jak również plików format CSV otwieranych za pomocą Microsoft Excel® (lub OpenOffice.org Calc jeżeli preferowane jest oprogramowanie darmowe). Konfiguracja PQube odbywa się poprzez edycję pliku tekstowego umieszczonego na karcie pamięciowej SD. PQube monitoruje obwody jedno i trójfazowe, do wartości skutecznej 690 VAC między fazowo (400 VAC faza do ziemi), przy 50 Hz lub 60 Hz. PQube został wyposażony dodatkowo w pomiarowe kanały pomocnicze 24V AC (napięcie przemienne) lub 48V DC (napięcie stałe). Wyposażony został również w wejście cyfrowe do zastosowania ogólnego, którego zachowanie możemy kontrolować za pomocą styków wyłącznika lub sygnału logicznego, oraz w wyjście przekaźnikowe, które jest rozwarte przez co najmniej 3 sekundy gdy PQube wykryje zdarzenie. PQube może być zasilany bezpośrednio z źródła 24V AC lub 24~48V DC, lub może zostać wyposażony w opcjonalny moduł zasilający PS1, który jest zasilany z sieci 100V ~ 240V, 50/60 Hz