Oferujemy serwis prewencyjny w zakresie zmniejszania strat zużycia energii elektrycznej:

 • zastosowanie rozwiązań związanych z jakością energii:
 • ochrona przed przepięciami
 • zabudowa UPS – zasilanie bezprzerwowe
 • pomiar rzeczywistej, prawdziwej wartości skutecznej
 • zmniejszenie dopuszczalnego obciążenia urządzeń
 • obwody wydzielone
 • całkowita wymiana przewodów instalacji
 • siatka ekwipotencjalna
 • filtry bierne
 • filtry aktywne
 • zmiana systemu instalacji na TN-S
 • zwiększenie wymiarowania przewodów neutralnych