Zastosowanie - kompensacja mocy biernej

Leonardo - kompensacja mocy biernej

Współczesne energetyczne sieci zasilające charakteryzują się oprócz typowych parametrów

jakościowych takich jak napięcie, częstotliwość, migotanie, asymetria napięcia, harmoniczne napięcia, zapady napięcia, także zjawiskiem przesunięcia fazowego miedzy napięciem i prądem określanym poprzez kąt cosinus ф. Przesuniecie fazowe jest wynikiem obciążenia sieci odbiornikami o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym. W praktyce najczęściej występuje obciążenie indukcyjne powodujące generowanie mocy biernej indukcyjnej. Jest to moc niezbędna dla prawidłowej pracy urządzeń typu silniki, czy transformatory, jednak ze względu na swój charakter jest uciążliwa i niepożądana dla dystrybutorów energii elektrycznej, zmuszając ich do ograniczania obciążania sieci nowymi odbiorcami. Sieci zasilające o stosunkowo dużym poziomie cosinusa ф, musiałyby być więc przewymiarowane i posiadać transformatory o zwiększonych mocach.  W tej sytuacji dostawcy energii elektrycznej w umowach określają dopuszczalny stosunek oddawanej do sieci przez odbiorcę, energii biernej, do pobranej energii czynnej określonym, jako tangens ф. Najczęściej tangens ф przyjmuje wartości od 0,3 do 0,4 w zależności od dystrybutora. Tak więc odbiorcy energii, aby nie ponosić kosztów związanych z przekroczeniem wartości tangensa ф, powinni zabudować układy do kompensacji mocy biernej i poprawić wartość cosinusa ф. 

 

Budowa

 

Modułowy system LEONARDO został opracowany, jako odpowiedź na stosowane dotąd rozwiązania w dziedzinie kompensacji mocy biernej. Ponieważ charakter obciążenia sieci, a zarazem współczynnik cos ф ulega zamianom w czasie eksploatacji, w zależności od strategii rozwoju przedsiębiorstw, możliwości systemu LEONARDO idealnie wpisują się w takie sytuacje. Ze względu na modułową budowę systemu i prostotę obsługi serwisowej możliwości systemu LEONARDO spełniają bardzo wysokie wymagania służb utrzymania ruchu. Serwis i rozbudowa systemu jest możliwa bez wyłączenia całego układu kompensacji, a jedynie poszczególnych jego modułów JOLLY. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia minimalizacji kosztów zarówno serwisu, jaki i redukcji kosztów energii elektrycznej. Czas wymiany uszkodzonego lub zabudowy dodatkowego modułu nie przekracza jednej minuty. Stała, magazynowa dostępność modułów JOLLY o mocach w zakresie od 2,5 kvar do 30 kvar, w wykonaniach: standardowym (ST), wzmocnionym (MH) oraz  AT ( z kondensatorami wypełnionymi azotem), zapewnia natychmiastową reakcję serwisu na zaistniałe sytuacje, związane z układem kompensacji mocy biernej.  Dostępne moduły pozwalają na elastyczną konfigurację kompletnej baterii o mocy od 7,5 kvar do 350 kvar, z idealnie dobranym najmniejszym stopniem  całego układu. Systemy LEONARDO wyposażone są w nowoczesne regulatory współczynnika cos ф, które umożliwiają nie tylko sterownie pracą mikroprocesorowe samej baterii kondensatorów poprzez dedykowany algorytm, ale również zdalne monitorowanie jej stanu, a także parametrów jakościowych energii elektrycznej w tym min. harmonicznych napięcia i prądu.

Systemy kompensacji mocy biernej Leonardo

Dostęp do rejestrowanych danych możliwy jest poprzez złącze USB lub sieć Ethernetową. Rejestracja i archiwizowanie parametrów energii w np. zapadów i zaników napięcia może być bardzo cenną informacją dla służb utrzymania ruchu, w kontekście analizy stanów awaryjnych związanych z zasilaniem. Generowanie raportów z pracy baterii i stanu sieci zasilającej, to kolejny atut sytemu LEONARDO. 

 

 

 

Cechy charakterystyczne

A: od 7,5-50 kvar, B: do 100kvar, C: do 175 kvar, D: do 275 kvar, F: do 350 kvar. 

 Porównanie systemów kompensacji mocy biernej

Główną cechą charakterystyczną jest innowacyjna, opatentowana, modułowa budowa, która zapewnia bardzo łatwą i szybką rozbudowę, w zależności od zmian zapotrzebowania na moc konkretnego odbiorcy energii elektrycznej. 

 

Parametry techniczne

Leonardo A
Leonardo A

Kod typu

LNDA000000C00400A000

LNDA000000C00400C000

Stopień ochrony IP30 IP54
Moc maksymalna [kVAr] 50 50
Ilość modułów max. 4 4
Ilość jednostek max. 4 4
Wymiary [mm] 480x342x400 500x380x400
Napięcie zasilania [V] 400 400
Podłączenie zasilania do góry do góry

 

 

Leonardo B
Leonardo B

Kod typu

LNDB000000C00400A000

LNDB000000C00400C000

Stopień ochrony IP30 IP54
Moc maksymalna [kVAr] 100 100
Ilość modułów max. 4 4
Ilość jednostek max. 8 8
Wymiary [mm] 500x684x400 600x700x400
Napięcie zasilania [V] 400 400
Podłączenie zasilania do góry do góry

 

Leonardo C

Leonardo C

Kod typu

LNDC000000C00400A000

LNDC000000C00400C000

Stopień ochrony IP30 IP54
Moc maksymalna [kVAr] 175 175
Ilość modułów max. 6 6
Ilość jednostek max. 14 14
Wymiary [mm] 500x684x400 600x700x400
Napięcie zasilania [V] 400 400
Podłączenie zasilania do góry do góry

 

Leonardo D
Leonardo D

Kod typu

LNDD000000C00400A000

LNDD000000C00400C000

Stopień ochrony IP30 IP54
Moc maksymalna [kVAr] 275 275
Ilość modułów max. 6 6
Ilość jednostek max. 22 22
Wymiary [mm] 1160x684x400 1300x800x400
Napięcie zasilania [V] 400 400
Podłączenie zasilania do góry do góry

 

Leonardo F

Leonardo F

Kod typu

LNDF000000C00400A000

LNFC000000C00400C000

Stopień ochrony IP30 IP54
Moc maksymalna [kVAr] 350 350
Ilość modułów max. 6 6
Ilość jednostek max. 28 28
Wymiary [mm] 1660x684x400 1900x800x400
Napięcie zasilania [V] 400 400
Podłączenie zasilania do góry do góry

 

JOLLY - moduły Systemu LEONARDO. Parametry techniczne

 

 Wersja ST - Napięcie 415V -2In - THDI w sieci 10%, Czas pracy 50.000 godz.

JOL11-ST-2In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J24S

JOL1100025C424000000

2,5 2,3 10 310x75x329 2
J34S

JOL1100050C424000000

5 4,7 10 310x75x329 2
J44S

JOL1100100C424000000

10 9 10 310x75x329 2,6
J54S

JOL1100125C424000000

12,5 12 10 310x75x329 2,6

 

 

Wersja ST - Napięcie 450V -2In - THDI w sieci 15%, Czas pracy 50.000 godz.

 

JOL11-ST-2In 450V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J25S

JOL1100025C444000000

2,5 2 15 310x75x329 2
J35S

JOL1100050C444000000

5 4 15 310x75x329 2
J45S

JOL1100100C444000000

10 8 15 310x75x329 2,6
J55S

JOL1100125C444000000

12,5 12 15 310x75x329 2,6

 

 

Wersja MH - Napięcie 415V -4In - THDI w sieci 20%, Czas pracy 130.000 godz.

 

JOL13-MH-4In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J24H

JOL1300025C424000000

2,5 2,3 20 310x75x329 2
J34H

JOL1300050C424000000

5 4,7 20 310x75x329 2
J44H

JOL1300100C424000000

10 9 20 310x75x329 2,6
J54H

JOL1300125C424000000

12,5 12 20 310x75x329 2,6

 

 

Wersja MH - Napięcie 450V -4In - THDI w sieci 25%, Czas pracy 130.000 godz.

 

 

JOL13-MH-4In 450V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J25H

JOL1300025C454000000

2,5 2 25 310x75x329 2
J35H

JOL1300050C454000000

5 4 25 310x75x329 2
J45H

JOL1300100C454000000

10 8 25 310x75x329 2,6
J55H

JOL1300125C454000000

12,5 10 25 310x75x329 2,6

 

 

Wersja ST - Napięcie 415V -2In - THDI w sieci 10%, Czas pracy 50.000 godz.

 

 

 

JOL21-ST-2In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J64S

JOL2100150C424000000

15 14 10 310x150x329 5
J74S

JOL2100200C424000000

20 19 10 310x150x329 5
J84S

JOL2100250C424000000

25 24 10 310x150x329 5

 

Wersja ST - Napięcie 450V -2In - THDI w sieci 15%, Czas pracy 50.000 godz.

  

 

 

JOL21-ST-2In 450V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J65S

JOL2100150C444000000

15 12 15 310x150x329 5
J75S

JOL2100200C444000000

20 16 15 310x150x329 5
J85S

JOL2100250C444000000

25 20 15 310x150x329 5

 

Wersja MH - Napięcie 415V -4In - THDI w sieci 20%, Czas pracy 130.000 godz.

 

 

 

 

JOL23-MH-4In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J64H

JOL2300150C424000000

15 14 20 310x75x329 5
J74H

JOL2300200C424000000

20 19 20 310x75x329 5
J84H

JOL2300250C444000000

25 24 20 310x75x329 5

 

Wersja MH - Napięcie 450V -4In - THDI w sieci 25%, Czas pracy 130.000 godz.

  

 

 

JOL23-MH-4In 450V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J65H

JOL2300150C454000000

15 12 25 310x150x329 5
J75H

JOL2300200C454000000

20 16 25 310x150x329 5
J85H

JOL2300250C454000000

25 20 25 310x150x329 5

 

Wersja AT - Napięcie 415V -2In - THDI w sieci 15%, Czas pracy 150.000 godz.

  

 

 

JOL25-AT-2In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J14A

JOL2500050C424000000

5 4,7 15 310x150x329 7
J34A

JOL2500125C424000000

12,5 12 15 310x150x329 8
J44A

JOL2500250C424000000

25 24 15 310x150x329 9

 

Wersja AT - Napięcie 440V -2In - THDI w sieci 20%, Czas pracy 150.000 godz.

  

 

 

JOL25-AT-2In 440V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
J15A

JOL2500050C444000000

5 4,2 20 310x150x329 7
J35A

JOL2500125C444000000

12,5 11 20 310x150x329 8
J45A

JOL2500250C444000000

25 17 20 310x150x329 9

 

Wersja ST - Napięcie 415V -2In - THDI w sieci 10%, Czas pracy 50.000 godz.

 

 

 

JOLE1-ST-2In 415V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
M24S

JOLE100125C424000100

12,5 12 10 310x225x329 7
M34S

JOLE100175C424000100

17,5 17 10 310x225x329 7
M44S

JOLE100200C424000100

20 19 10 310x225x329 7
M54S

 

JOLE100250C424000100

25 24 10 310x225x329 7
M64S

 

JOLE100300C424000100

30 28 10 310x225x329 7

 

 

Wersja ST - Napięcie 450V -2In - THDI w sieci 15%, Czas pracy 50.000 godz.

 

 

 

JOLE1-ST-2In 450V Kod nom. kvar efekt. kvar THDI % Wymiary mm Waga kg
M25S

JOLE100125C444000100

12,5 11 15 310x225x329 7
M35S

JOLE100175C444000100

17,5 14 15 310x225x329 7
M45S

JOLE100200C444000100

20 16 15 310x225x329 7
M55S

 

JOLE100250C444000100

25 20 15 310x225x329 7
M65S

 

JOLE100300C444000100

30 24 15 310x225x329 7